Skaitmeninė kompetencija

  1. Atlikti informacijos paiešką internete.
  2. Rinkti, apdoroti ir saugoti darbui reikalingą informaciją.
  3. Dokumentuoti darbų aplankus.
  4. Rengti darbo pristatymą kompiuterinėmis programomis, naudotis vaizdų grafinio apdorojimo programa